среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja plotki PVC na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne przypadki.

Konstrukcja ogrodzenia PCV na plot i bramkę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to oraz raportowania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne wypadki.

Sztachety plastykowe na plot i bramkę ze sztachet nie przekraczające poziomu 2,2 m stawiane miedzy dwoma przylegającymi działkami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń przy drogach prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenia z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu winno określać formę ogrodzenia, sposób wykonania jego montażu oraz proponowany czas startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do stawiania ploty z plastyku na plot i furtkę ze sztachet zadane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, jak zamierzane ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W sytuacji kiedy przewidywane ploty PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetekmoże grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak przystąpienia do prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий